CONDUCEREA
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău

 

DIRECTOR EXECUTIV
Nataşa-Gabriela Crîşmaru

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
Mangu Elena-Loredana

ŞEF BIROU EVIDENŢA PERSOANELOR
Galan Cristina-Elena

ŞEF BIROU ADMINISTRATIV
Pavăl Iustina(exercitare temporară)