CONDUCEREA
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Bacău

 

DIRECTOR EXECUTIV
Nataşa-Gabriela Crşmaru

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
Mangu Elena-Loredana

ŞEF SERVICIU EVIDENŢA PERSOANELOR
Galan Cristina-Elena