AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

 

Recrutează:

-         EXPERȚI ELECTORALI

-         OPERATORI DE CALCULATOR  ÎN SECȚIILE DE VOTARE

 

Contact: tel. 0234 211010; e-mail: filiala.bacau@roaep.ro

 

Materiale informative

 

EXPERȚI ELECTORALI – link: http://www.roaep.ro/instruire/corpul-expertilor-electorali/

OPERATORI DE CALCULATOR  ÎN SECȚIILE DE VOTARE– link: http://www.roaep.ro/instruire/operatori-de-calculator-sectii-votare/

Materiale informative – link:     Text recrutare CEE și operatori de calculator

Poster recrutare operator de calculator si expert electoral

Model cerere admitere Corpul experților electorali pe bază de aviz

Model cerere admitere Corpule xperților electorali pe bază de examen

Model cerere pentru desemnarea ca operator de calculator

Pliant Expertul electoral și Operatorul de calculator în secția de votare