Funcționarul responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public 

 

Ungureanu Marinela referent superior,

Compartiment resurse umane - Secretariat

 

Telefon / fax : 0234 / 551 844

E-mail: