Taxă furnizări date


Taxă furnizări date = 21 de lei / persoană

Taxa specială privind furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul Național de Evidență

a Persoanelor se poate plăti la orice Oficiu Poștal, unitate C.E.C. sau unitate bancară,

în contul Consiliului Județean Bacău deschis la Trezoreria Municipiului Bacău:

C.I.F. 5057580, COD IBAN RO77TREZ06121360250XXXXX