·         Informații pentru cetățeni

        

 

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ:

·         Transcrierea actelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine

·         Rectificarea actelor de stare civilă

·         Schimbarea de nume și/sau prenume pe cale administrativă

BIROUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:

·         Cartea de identitate - prezentare generală

·         Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului și cetățeniei române

·         Furnizarea de date cu caracter personal din R.N.E.P.

·         Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal.