·         Informații pentru cetățeni

        

 

SERVICIUL DE STARE CIVILĂ:

·         Transcrierea actelor de stare civilă eliberate de autoritățile străine

·       Schimbarea de nume și/sau prenume pe cale administrativă

·         Rectificarea actelor de stare civilă

          ·         Reconstituirea si întocmirea ulterioară a actelor de stare civilă

·         Înregistrarea tardivă a nașterii

·         Generarea, atribuirea, înscrierea si administrarea C.N.P.

·         Înscrierea mențiunilor în actele de stare civilă

 

 

SERVICIUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:

·         Cartea de identitate - prezentare generală

·         Eliberarea certificatelor de atestare a domiciliului

·         Furnizarea de date cu caracter personal din R.N.E.P.

·         Informare cu privire la prelucrările de date cu caracter personal.