Buget


Bugetul de venituri si cheltuieli al D.J.E.P. Bacău pentru anul 2021 si estimări pentru perioada 2022-2024 aprobat prin HCJ Bacău 54/22.04.2021

Programul de investitii publice pe surse de finantare si grupe de investitii pentru anul 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli al D.J.E.P. Bacău pentru anul 2021 si estimări pentru perioada 2022-2024 august 2021 - modificat si aprobat ca urmare a efectuării de virări între alineatele aceluiasi capitol

Bugetul de venituri si cheltuieli al D.J.E.P. Bacău pentru anul 2021 si estimări pentru perioada 2022-2024 rectificat si aprobat prin HCJ Bacău 189/29.10.2021

Bugetul de venituri si cheltuieli al D.J.E.P. Bacău pentru anul 2021 si estimări pentru perioada 2022-2024 noiembrie 2021 - modificat si aprobat ca urmare a efectuării de virări între alineatele aceluiasi capitol

Bugetul de venituri si cheltuieli al D.J.E.P. Bacău pentru anul 2022 si estimări pentru perioada 2023-2025 aprobat prin HCJ Bacău 32/10.02.2022

Programul de investitii publice pe surse de finantare si grupe de investitii pentru anul 2022


            Executie bugetară


Contul de executie bugetară pe trim. 1/2021 al D.J.E.P. Bacău

Contul de executie bugetară pe trim. 2/2021 al D.J.E.P. Bacău

Contul de executie bugetară pe trim. 3/2021 al D.J.E.P. Bacău

Contul de executie bugetară pe trim. 4/2021 al D.J.E.P. Bacău

            Bilanturi contabile


Situatii financiare la 31.03.2021

Situatii financiare la 30.06.2021

Situatii financiare la 30.09.2021

Situatii financiare la 31.12.2021